INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - Cyberworld - Uddrag

LÆS MERE
               

Cyberworld - Det værstes politik, af Paul Virilio


 
Cyberworld 
- det værstes politik 

Af Paul Virilio. 
Oversat af Orla Vigsø fra ”Cybermonde – la politique du pire”, 1996.
30 siders efterord af lektor Niels Brügger.
152 sider, 1998  ISBN 87-986723-0-4

Uddrag fra Paul Virilio's forord til den danske udgave
 
Enhver politisk revolution er et drama, men den tekniske
revolution, som er på vej, er uden tvivl mere end et drama, 
den er en tragedie for erkendelsen, en babelsk sammen-
blanding af de individuelle og kollektive vidensformer.
Som det var tilfældet med sproget for Æsop, så er Internettet
på én gang det bedste og det værste: fremkomsten af en
kommunikation uden eller næsten uden grænser, og 
katastrofen, det møde somen dag vil finde sted mellem 
isbjerget og dette den virtuelle navigations Titanic.

Kybernetikken i dette netværkernes netværk er frugten af en "tekno-sofisk" illusion og er samtidig med den kolde krigs afslutning som "Historiens afslutning", men den er ikke så
meget en teknik som et system - et tekno-system for strategisk
kommunikation, som med sig bærer en systemisk risiko for en
kædereaktion af skader,når den berømte globalisering er trådt
i kraft.

Det er i dag formålsløst at vurdere for eksempel det nylige
asiatiske børskraks regionale eller ikke-regionale karakter.
Hvis finansmarkedets kybernetik rent faktisk var blevet
globaliseret, så havde krakket forrige efterår øjeblikkeligt været
verdensomspændende og den økonomiske katastrofe havde været total.

Efter atombomben og fyrre års generaliseret atomar 
afskrækkelse vil den informationsbombe, som netop er 
eksploderet her mod århundredets slutning, således snart
kræve indførelsen af en ny form for "afskrækkelse", men 
denne gang en social/samfundsmæssig sådan, med instal-
lering af "automatiske afbrydere" som er i stand til at undgå
en overophedning, en fission i nationernes sociale kerne.

Med globaliseringen af telekommunikationen i reel tid, som 
Internettet er en primitiv model af, så vil informations- 
revolutionen faktisk også vise sig at være en globalisering
af et systematisk angiveri, som indkobler et panikfænomen
med rygter og formodninger, og som lægger an til at ødelægge
det deontologiske grundlag for "sandheden" og dermed for 
"pressefriheden", hvilket enhver har kunnet få bekræftet'
med for eksempel Internettets rolle i affæren Clinton/Levinsky.
 
[forrige side] [sidetop]
  

 
 
Cyberworld
Indhold
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 27 kb  
Se stor bagside
95 kb  
 
LINK

Georgetown University

 

INTROITE publishers