INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - Cyberworld - Anmeldelser

LÆS MERE
               

Cyberworld - Det værstes politik, af Paul Virilio


 
Cyberworld 
- det værstes politik 

Af Paul Virilio. 
Oversat af Orla Vigsø fra ”Cybermonde – la politique du pire”, 1996.
30 siders efterord af lektor Niels Brügger.
152 sider, 1998  ISBN 87-986723-0-4

Anmeldelser
 
„Computerrevolutionen har kun bekræftet ham i hans tese om,
at det håndgribelige forsvinder bag de høje hastigheder.“
JyllandsPosten 23.3.99

„... hans pointe om, at man ved at analysere de negative
sider af nye teknologier nærmere, allerede er på vej til at
forebygge katastrofer og hæve sig over maskinstormerens 
ofte udsigtsløse kritik, er langt vigtigere.“ 
Fremtidsorientering - marts 1999

„Paul Virilio skriver, at der ikke bliver tid, eller at vi ikke tager
os tid, til at reflektere. Jo flere børn og forældre der pr. refleks
følger de mest massive og støjende opfordringer i disse år,
des flere forældre og nye børn bliver der måske, som om en
generation vil være ude af stand til på eget initiativ at finde frem
til bogen. Kulturpolitik er at stimulere refleksion frem for refleks.“
Forfatteren nr. 1 - februar 1999

„Hans brede kulturhistoriske bakspejl tilføjer den standende
cyberdebat et forfriskende element af dybde.“
Information 29.12.98

„Er man ukritisk hoppet med på IT-bølgen, så er det værd at
overveje Virilios kritik af vores forhold til teknologien: 
At enhver teknologi indebærer sin egen katastrofe.“ 
Tjeck Magazine - januar 1999

[forrige side] [sidetop]
 

 
 
Cyberworld
Indhold
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 27 kb  
Se stor bagside
95 kb 
  
LINK

Georgetown University

 

INTROITE publishers