INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - Cyberworld - Forord

LÆS MERE
               

Cyberworld - Det værstes politik, af Paul Virilio


 
Cyberworld 
- det værstes politik 

Af Paul Virilio. 
Oversat af Orla Vigsø fra ”Cybermonde – la politique du pire”, 1996.
30 siders efterord af lektor Niels Brügger.
152 sider, 1998  ISBN 87-986723-0-4

Forlagets forord
 
Man kan kun elske teknikken, hvis man også kan kritisere den,
siger Paul Virilio, der opfatter sig selv som en slags teknikkens
kunst-kritiker. "Fordi man elsker at lytte til Beethoven, men
ikke bryder sig om en bestemt tolkning, holder man jo ikke op med at kunne lide musikken". 

Paul Virilio analyserer de vedvarende stigninger i de digitale
hastigheder. Han undersøger de elektroniske teknologiers indbyggede uheld og finder skræmmende eksempler på grundlæggende og omfattende tab af menneskelig kontrol. Vi
mister personlig identitet, de sociale fællesskaber opløses og demokratiet forsvinder. 

Han er ikke imod teknologi. Paul Virilio tror hverken på at man
kan eller skal forhindre den teknologiske udvikling. Men den
skal styres personligt, politisk og etisk. 
Han maner hverken til gadekamp eller underskriftsindsamlinger. 
Bogen er en fremtidsvision med opfordring til både modstand og debat.
 
Han taler om at generobre sproget og genfinde samtalen. Noget der ville have glædet Grundtvig. Vi kan også bruge mere tid på
kunsten, som efter Virilios mening kan ses som en æstetisk og
politisk seismograf, og så skal vi tage begrebet om ”næsten”
alvorligt.
 
Paul Virilios bøger læses over hele jorden og er fast undervis-
ningsstof på europæiske og amerikanske universiteter og
militærakademier. Til den danske debat har en af landets største
Virilio-kendere, adjunkt Niels Brügger skrevet et efterord, hvor
han inddrager hele forfatterskabet og giver en teoretisk
forståelsesramme for læsningen af Cyberworld - det værstes
politik.
 
Paul Virilio er en modig mand. En fredelig militærhistoriker, 
hvis bog detonerer som en bombe i den gryende etiske debat om
tidens computeriserede landskab. En bog som rammer
samfundet på tværs af den herskende opfattelse. På tværs af
industri og finans, reklamer, medier og myndigheder og på tværs
af den personlige fascination og magnetiske tiltrækningskraft. 
 
På baggrund af en radikal analyse, introducerer han en
fundamental kritik, af det moderne samfunds elektroniske 
eventyr.
 
[forrige side] [sidetop]
 

 
 
Cyberworld
Indhold
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 27 kb  
Se stor bagside
95 kb    
 
LINK

Georgetown University

 

INTROITE publishers