INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - Cyberworld - Indhold

LÆS MERE
               

Cyberworld - Det værstes politik, af Paul Virilio


 
Cyberworld 
- det værstes politik 

Af Paul Virilio. 
Oversat af Orla Vigsø fra ”Cybermonde – la politique du pire”, 1996.
30 siders efterord af lektor Niels Brügger.
152 sider, 1998  ISBN 87-986723-0-4

Indhold
 
1. Fra transportmidlernes revolution til transmissionsmidlernes  revolution
Paul Virilio undersøger forholdet mellem hastighed og politisk magt fra det 19. århundredes industrielle revolution til
informationsalderen. Han imødegår påstanden om, at den reelle
tids teknologier kan bidrage til at forbedre demokratiet.
 
2. Tabet af verden eller hvordan man genfinder egenkroppen
Hvordan skal man tænke byen? Paul Virilio, verdensborger
og oplyst urbanist, undersøger de midler, som vi råder over til at genskabe en beboelig verden, hvor vor krop vil kunne genfinde et privat og offentligt rum. Han forklarer sit syn på økologi.

3. Nogle gode grunde til at gøre modstand
Kan der ske et generelt uheld? Ifølge Paul Virilio er uheldet
et omvendt mirakel. Den er en sidste åbenbarer, som gør det 
muligt for os at bedømme fremskridtets omkostninger.

4. Fra den mulige krig til det generobrede landskab
Hvad er en krig i reel tid styret fra rummet ved hjælp af
satellitter? Hvad er krigens fremtid? Eftersom katastrofen 
endnu ikke er sikker er det på tide at generobre planeten
og opfinde et nyt landskab på den.

Bogen er et interview, hvor Philippe Petit, doktor i filosofi
og journalist på L'Évènement du Jeudi, taler med Paul Virilio. 

Litteraturliste
Efterord af Niels Brügger 
Bibliografi ved Niels Brügger
Personregister
 
[forrige side] [sidetop]
 

 
 
Cyberworld 
Indhold
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 27 kb  
Se stor bagside
95 kb    
 
LINK

Georgetown University

 

INTROITE publishers