INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - Virilio - essays om dromologi

LÆS MERE
               

Virilio - essays om dromologi, af Niels Brügger


 
Virilio - essays om dromologi 
- Analyse af 30 års forfatterskab


Af Niels Brügger.
184 sider,
ISBN 87-90820-06-1

En samling af artikler, der inviterer læseren ind i den franske
arkitekt, hastighedsteoretiker og kulturanalytiker Paul Virilios
forfatterskab. Hovedvægten er lagt på hans analyser af det
militære, det urbane og det politiske, men også temaer som 
krop og medier behandles.

Bogen indledes og afsluttes med to interview med Paul Virilio.
Det første er fra 1991 og det sidste fra årsskiftet 2001, lavet
specielt til denne udgivelse. Gennem ti års detaljeret og tæt
læsning af samtlige Paul Virilios bøger analyserer Niels Brügger
den franske filosofs gennemgående teorier, temaer og metoder.
To kapitler introducerer Virilio for den nye læser. Et kapitel
opstiller rammerne for en mulig kritik, mens andre kapitler går
mere i dybden og relaterer diskussionerne om den stigende
hastighed i den teknologiske udvikling til Virilios urbane og
politiske filosofi.
 
Menneskene har til alle tider tilrettelagt omgangen med verden, med sig selv og med hinanden med kun ét formål for øje. Det skal gå hurtigere og hurtigere. Hastighedens logik er at den altid vil stige. Elevatoren før trappen. Bilen frem for hesten. Og hvem tager bumletoget, når man kan transportere sig selv i et Intercity-lyn?

Hastigheden bestemmer hvordan vi indretter verden og indretningen af verden ændres i takt med hastighedernes stigning Både ting og mennesker skal komme tættere og tættere på hinanden. Hurtigere og hurtigere. Refleks erstatter refleksion.
 
Siden 1975 har den franske byplanlægger og kulturkritiker Paul Virilio i 30 bøger analyseret disse hastigheder og accelerationer. Han kalder sin metode dromologi. Og med den undersøger han, hvordan den teknologiske hastighed på forskellige tidspunkter i historien påvirker bevægelse, rum, tid og materiale. Han analyser krigens, byens og den politiskes magts udvikling og finder skræmmende eksempler på, hvordan den stigende hastighed på alle områder medfører omfattende og grundlæggende tab. Tab af menneskelig kontrol. Tab af demokrati. Tab af krop og sind. Af sprog, sanser og samfund. Afstande ophæves og cyberspace bliver til den store indespærring. Virilio finder bl.a. redningen i generobring af sprog og sammenhold.
 
”Tid er ikke bare fortid, nutid og fremtid. Tid er også tempo. Tempo er dromologi.”
  
[forrige side] [sidetop]
 

 
 
Dromologi - essays
Indhold
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 27 kb  
Se stor bagside
95 kb  
 
LINKS

Niels Brügger

 

INTROITE publishers