INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - Det humanitære dilemma

LÆS MERE
                

Det humanitære dilemma - Af Rony Brauman fra Læger uden Grænser


 
Det humanitære dilemma

Af Rony Brauman.
Oversat af Tine Byrckel efter ”Humanitaire le dilemme” 1996
Forord af Michael Pram Rasmussen, adm. dir. TopDanmark. 
Efterord af læge Jens Hillingsø.
112 sider, 2000  ISBN 87-90820-01-0
  

Bogen er et interview af Philippe Petit, der i 1996 har talt med Rony Brauman. 
Phillipe Petit er doktor i filosofi og journalist på L’Événement du Jeudi. 


Nødhjælp kan være med til forlænge den menneskelige lidelse. Lægen afhjælper lidelsen og lever af den, fordi ofrene udgør et marked. Nødhjælpsorganisationerne kæmper indbyrdes om synlighed i den tv-skabte virkelighed, mens nødhjælps-arbejderen må bekæmpe lidelsen i et virvar af kameraer, mikrofoner og ledninger. Dilemmaerne i det humanitære Hollywood er på plads. 

For Rony Brauman indebærer al menneskelig lidelse en appel om hjælp. Det skriver journalisten Philippe Petit i sit portræt af lægen, der fra 1982 til 1994 var formand for den internationale nødhjælpsorganisation MSF – Médecins Sans Frontières -
Læger uden Grænser.

I bogen beskriver han udviklingen fra Røde Kors blev grundlagt i 1864 op til vore dages NGOer. Han giver en historisk gennemgang af de humanitære bevægelsers idégrundlag og fejltrin. Fra Røde Kors tavshed under nazitiden til organisationernes nutidige bureaukratiske træghed. Det humanitære arbejde skal have en ny og mere bevidst omsorgs-etik. Selvforherligelse og mediernes sentimentalitet skal undgås. 

Det kan aldrig være en politisk eller militær opgave at komme ofre til hjælp og derfor arbejder MSF bedst uden indblanding fra stater. Rony Brauman diskuterer den svære balance mellem retfærdighed, medlidenhed og medfølelse.

Som svar på spørgsmålet om, hvad den unge generation kan bruge nødhjælpsarbejde til og hvad man kan forvente sig af at være med, svarer Brauman: ”At foretage sig noget meningsfuldt”. 

I 1999 fik Médecins Sans Frontières Nobels Fredspris. 
 

[forrige side] [sidetop]
 

 
 
Humanitære dilemma
Indhold
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 48 kb  
Se stor bagside
58 kb  
 
LINK

Læger uden grænser
    

 

INTROITE publishers