INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - Gensidig Hjælp - Indhold

LÆS MERE
               

Gensidig Hjælp af P. Kropotkin


 
Gensidig Hjælp

Af Pjotr A. Kropotkin. Originaludgave 1902.
Oprindelig oversat af Emmy Drachmann og udgivet på dansk i 1906.
248 sider, 2000  ISBN 87-90820-02-9

Indhold
  
prolog
 
Ebbe Kløvedal Reich
Bent Jørgensen
  
Indledning  
  
Kapitel 1  -  Blandt dyrene I

Kampen for tilværelsen. Gensidig hjælp som en naturlov og væsentlig faktor i den fremadskridende udvikling. Leddyr.
Myrer og bier. Fuglene. Deres jagt og fisketog. Selskabelighed. Gensidig hjælp blandt de små fugle, traner og papegøjer.

Kapitel 2 -  Blandt dyrene II
Fuglenes vandringer. Yngleselskaber. Efterårsselskaber. Kun få arter blandt pattedyrene er uselskabelige. Jagtforeninger blandt ulve, løver og flere andre dyr. Gensidig hjælp i kampen for tilværelsen. Darwins beviser for at påpege kampen for tilværelsen indenfor arten. Mellemformernes formodede tilintetgørelse. Kampen i naturen overflødiggøres.

Kapitel 3 -  Gensidig hjælp blandt de vilde
Den indbyrdes kamp. Stammen som oprindelse til menneskets samfund. Den enkelte familie optræder først sent. Buskmænd og hottentotter, australiere, papuaer, eskimoer, aleuter. Træk af de vildes liv, som er vanskelige at forstå for europæere. Dayakens opfattelse af retfærdighed. Fællesretten.

Kapitel 4 - Gensidig hjælp blandt barbarerne
De store vandringer. Det bliver nødvendigt at indføre en ny samfundsform. Landsbykommunen. Kommunalt arbejde. Retsplejen. Lovforholdet imellem stammerne. Eksempler taget fra nulevende vildes liv. Buriater. Kabylere. Kaukasiske bjergfolk. Afrikanske stammer.

Kapitel 5 -  Gensidig hjælp i middelalderens købstad I
Der begynder at udvikle sig autoritetsmagt i barbarsamfundet. Livegenskab i landsbyerne. De befæstede byers oprør, deres befrielse og fribreve. Gilder. Middelalderens fristad har en dobbelt oprindelse. Egen retspleje og kommunal selvstyre. Arbejdets hæderfulde stilling. Handlen forestås af gildet og byen.

Kapitel 6  - Gensidig hjælp i middelalderens købstad II
Lighed og forskel mellem købstæderne. Håndværkergilderne. 
Der findes statsattributter i dem alle. Byens stilling til bønderne. Forsøg på at frigøre dem. Lensherrerne. De resultater købstæderne opnåede i kunst og lærdom. Årsag til deres forfald.

Kapitel 7 - Gensidig hjælp i nutiden I
Folkerejsningerne i begyndelsen af statsperioden. Moderne institutioner, der er baseret på gensidig hjælp. Landsbykommunen og dens kamp for at undgå at opsluges af staten. Skikke, der er udsprunget af landsbykommunen og endnu findes i vor tids landsbyer. Schweiz, Frankrig, Tyskland, Rusland.

Kapitel 8 - Gensidig hjælp i nutiden II
Hvorledes der opstår arbejderforeninger efter at staten har tilintetgjort gilderne. De kampe, de må bestå. Gensidig hjælp under strejkerne. Fagforeninger. Frivillig sammenslutning i forskellig øjemed. Utallige foreninger, hvis formål er samarbejde under alle mulige former. Gensidig hjælp i arbejderforeningerne. Personlig hjælp.

Slutning 

Epilog
Lars Hulgård 
m/litteraturhenvisninger 

Noter 
P.Kropotkin´s originale kilder i udvalg. 

[forrige side]
[sidetop]
 

 
 
Gensidig Hjælp
Indhold 
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 26 Kb
Se stor bagside
124 Kb 
 
LINK

Britannica.com  
    

 

 

INTROITE publishers