INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - Gensidig Hjælp - Forord

LÆS MERE
               

Gensidig Hjælp af P. Kropotkin


 
Gensidig Hjælp

Af Pjotr A. Kropotkin. Originaludgave 1902.
Oprindelig oversat af Emmy Drachmann og udgivet på dansk i 1906.
248 sider, 2000  ISBN 87-90820-02-9

Forlagets forord
  
Denne genudgivelse af Pjotr A. Kropotkins klassiske hovedværk Gensidig Hjælp (1902) er suppleret med tre aktuelle
kommentarer:

Forfatteren Ebbe Kløvedal Reich fortæller historien om 
Kropotkins politiske samtid og viser, at princippet om gensidig hjælp med fordel kan tåle at vækkes til live i dagens individualistiske og globaliserede samfund.

Den tidligere direktør for Københavns Zoologiske Have, Bent Jørgensen, tager læseren med på rejse blandt vampyrflagermus, koralrev, fugle, bier og chimpanser og viser, at princippet om gensidig hjælp stadigvæk er en afgørende faktor for disse dyresamfunds succesfulde overlevelse. 

Lektor Lars Hulgård runder udgivelsen af med en kritisk analyse
af Kropotkins tanker i forhold til filosoffer som den finske Georg Henrik von Wright og den tyske Jürgen Habermas. Helt aktuelt diskuteres sammenhængen mellem Kropotkins begreb om gensidig hjælp og den amerikanske professor Robert Putnams nutidige idéer om social kapital.

Vi har af pladshensyn måttet undlade hovedparten af Kropotkins noter og henvisninger til kilder samt hans oprindelige tillæg. I samarbejde med bidragyderne har vi bevaret et lille udvalg, for at vise den grundighed og seriøsitet, der prægede hans arbejde.

Med respekt for Kropotkins sprog og stil, har vi dog visse steder tillempet den danske oversættelse fra 1906 mere aktuel retskrivning. Og kun ganske få steder, har vi gjort ord og
vendinger mere nutidige. 
 
INTROITE! publishers
København, november 2000 

[forrige side] [sidetop]
 

 
 
Gensidig Hjælp
Indhold
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 26 Kb
Se stor bagside
124 Kb 
 
LINK

Britannica.com  
    

 

 

INTROITE publishers