INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - Fanget i Nettet - Forord

LÆS MERE
               

Fanget i Nettet af Kimberly S. Young


 
Fanget i Nettet
- en kur mod Internet
afhængighed

Af Kimberly S. Young
Oversat af Inge Hagen efter ”Caught in the Net”, 1998
Forord af Michael B. Jørsel, behandlingscentret Ringgaarden
248 sider, 1999  ISBN 87-90820-00-2
 

Forord
 

Den verdensberømte komiker og entertainer Groucho Marx (1890-1977) blev engang i et interview spurgt: “Hr. Marx, hvad mener De egentlig om sex?” Groucho Marx svarede efter-tænktsomt: “Jeg tror, at det er kommet for at blive!”

Men var han i dag på tilsvarende vis blevet spurgt af en nysgerrig journalist om hvad han mente om Internettet, da ville han sikkert have svaret: “Det er som med sex. Det kræver noget øvelse i starten, men er ellers kraftigt vanedannende”.

Kommunikation uden grænser
Computeren har på blot 10 til 15 år sat sine tydelige og markante spor i det danske samfund.
Den har bevirket radikalt ændrede arbejdsgange, udviklet en lang række nye arbejdsopgaver og etableret helt nye forbindelseslinjer mellem hjemmet, arbejdspladsen og det omgivende samfund.

Udviklingen af Internettet er foregået med en supersonisk hastighed: På bare godt to år har nettet bredt sig til nu at omfatte knap en halv million danske husstande. Alt i alt har ca. 1,5 mill. danskere adgang til nettet. 

Præcise opgørelser over hvor mange, der er koblet på nettet, kan være svære at opdrive, da de forskellige internetudbydere holder kortene tæt ind til kroppen af hensyn til den benhårde konkurrence mellem dem.

Det skal retfærdigvis siges, at hele computerteknologien og ligeledes de utallige muligheder, som Internettet rummer, har en lang række gode og positive elementer, men det gælder her, som i alle andre dele af livets forhold, at vi skal omgås dem med forsigtighed og fornuft.

Det kan de fleste mennesker, men en stadig voksende gruppe udvikler en afhængighed til Internettets “Mindthrill” - nettets stadige og uophørlige stimulation af sanserne med en overflod af elektronisk fryd.

Grænser for kommunikation
Kimberly S. Youngs bog FANGET I NETTET er et studium i internet-afhængighed i USA. Forfatteren beretter om en amerikansk dagligdag, hvor antallet af internet-junkies stiger med rivende hast på tværs af køn, alder, uddannelse og familier.

Det er en situation, som vi herhjemme ikke kender til på nuværende tidspunkt, men med tanke på den udvikling nettet har gennemløbet på ganske få år i Danmark, er der al mulig grund til at stille skarpt på de faldgruber og risikozoner, som nettets globale smeltedigel rummer. Ringgården har siden 1992 haft behandlingstilbud til personer med spillelidenskab - ludomani.

Vi har hidtil kun i et begrænset omfang været i berøring med personer, der har været internetafhængige. Omfanget og følgerne af disse personers afhængighed af nettet er imidlertid på ingen måde mindre indgribende i disse menneskers liv end det ses ved gruppen af ludomane personer.

Der synes ikke at være den store forskel på om man spiller bunker af penge på f.eks. de elektroniske spillemaskiner (de maskiner, der i gamle dage gik under kælenavnet “én-armede tyveknægte”), Casino, Odds‘et, Tips- & Lotto, Quick-skrabelodder eller om man spilder sin tid på i timevis, dag ud og dag ind, sidder foran skærmen og chatter med mange forskellige pennevenner, udvikler terminalforelskelser og on-line romancer eller tager skridtet fuldt ud og dyrker sitrende cybersex.

Der er efter min opfattelse en lang række lighedspunkter mellem spilleafhængighed og internetafhængighed, hvor konsekvensen af begge afhængigheder synes givet på forhånd: Tab af fodfæste og forankring i den virkelige virkelighed, et reduceret socialt repertoire og et selvværd, der stærkt formindskes.

På den danske Sundhedsstyrelses diagnoseliste (WHO ICD-10) er spillelidenskab defineret som en afhængighedstilstand, der er
„karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser”.

Der er med andre ord tale om en afhængighed, der ikke kun berører den enkelte spillers eget liv og egen livskvalitet.
Kontakten til og nærværet med familie, kolleger, venner og bekendte står ligeledes på spil. For slet ikke at tale om det økonomiske aspekt!

Ludomani og livsproblemer
Vi har siden vort tidlige engagement i behandlingstilbud til spilleafhængige personer været i forbindelse med adskillige hundreder af ludomane personer, deres nærmeste pårørende samt nære venner og bekendte. 

Disse mange mennesker har alle kunnet berette om, hvorledes spillet er blevet det centrale element i deres tilværelse med voldsomme sociale og menneskelige omkostninger til følge.
For mange kan det uden tvivl være vældig uforståeligt, hvorfor nogle mennesker bliver ved med at foretage handlinger og have en adfærd, der er så éntydig ødelæggende.

Jeg tror imidlertid at det er vigtigt at gøre sig klart, at der altid er gode grunde til, at mennesker handler, som de nu én gang gør.
På Ringgården opfatter vi spilleafhængighed som et udtryk for det enkelte menneskes forsøg på at kompensere for forskelligartede livsproblemer.Disse problemer kan f.eks. være et stresset og presset arbejdsliv, en følelse af uoverskuelighed og uoverkommelighed, præstationsangst, ensomhed, knas i parforhold eller ægteskab.

Problemløsningsstrategien har så for den enkelte person - i kortere eller længere tid - været en personlig satsning på, at alt kunne løses ved hjælp af en “heldig hånd” i spil.
På et tidspunkt er det ikke længere muligt at skjule for de nærme-ste eller ens arbejdsplads, at spilleafhængigheden har taget fuldstændig overhånd.

Kendetegn ved afhængighedsadfærd 
I nutidens ræs kan det være svært at slappe af og give sig tid til at “høre græsset gro”. Generelt bliver det svært, ja, næsten umuligt, bare at være til stede. Det moderne menneske er næsten pr. definition rastløst. Og vi frygter mere end noget andet, at kede os.

At være rastløs eller at kede sig opfattes som så ekstremt ubehageligt, at de fleste vil gøre alt for at undgå de følelser.
Hvis man ikke vil/kan/orker at tackle situationen ved at vælge/handle, så kan man i stedet vælge:

- at flygte (benægte, fortrænge, sove), 
- søge adspredelse/underholdning (TV, video, Internettet),
- fornøje sig (sport, interaktive spil, spilleklubber), 
- stimulere sanserne (alkohol, hash, piller).

Ludomani eller internet-afhængighed er de seneste udtryk for det moderne menneskes trang til eskapisme. Måske på grund af en livslang understimulering. Disse måder at klare sin egen verden på kan meget hurtigt sætte sig til et addiktivt mønster, der: 

1. Rummer et stærkt begær af tvingende karakter efter at gøre
    bestemte ting.
2. En afsvækket kontrol med denne adfærd.
3. Ubehag eller dysfori (‘humørtab’), når man hindres i at
    fortsætte denne adfærd.
4. Adfærden fortsættes uanset de problemer, den skaber.

On-line på nettet - off-line på livet
Ved afhængighed ønsker man at flygte fra en verden og en virkelighed, der synes ufremkommelig samtidig med at der leges med en forestilling om kontrol og magt over tingene.

En kontrol over spillet eller en kontrol over nettet. Begge opfattelser er lige forkerte og lige hasarderede. Det er klart indtrykket fra vore behandlingstilbud - ambulante terapiforløb, kursustilbud og follow-up sessioner - at de overvejende grunde til, at en ludomani udvikles, er spændingsmomentet og virkelighedsflugten. Disse områder er også blandt top-scorerne ved internet-afhængighed.

Fra en famlende og ydmyg holdning til dette nye medie går det rasende hurtigt med udviklingen til en 40 timers internet-junkie.
Det kan næsten ikke gå hurtigt nok med at komme hjem fra arbejde og så kaste sig over tastaturet, indkode sit password og påbegynde sin web-rejse - finde sine foretrukne chatrooms.
“Hallo, hallo - er der nogen derude?”, taster Derek the Dude forhåbningsfuldt, mens det virkelige liv passerer forbi.

Det er andenhåndsliv levet på tredje klasse - og de véd de godt!
Men det er blevet nemmere og langt mere behageligt, at blive i sin egen mere eller mindre selvskabte verden, end at gå ind i den virkelige virkeligheds manege.

Og det er langt lettere, at blive hængende i sin internet afhængighed end det er at arbejde sig ud af den. Det stykke terapeutiske arbejde, der forestår med at bibringe den enkelte afhængige en indsigt og forståelse for den aktuelle situation samt alternative handlemuligheder og tilbagefaldsforebyggende strategier er en længere proces, men den kan lykkes for alle.

Tal med levende mennesker
Internettet er som en bog uden slutning. Terapien kan kort udtrykkes derhen, at “Du skal blive en bedre arbejdsgiver for dig selv!”. Du skal med andre ord få skrevet din egen slutning og i stedet for at leve livet interaktivt begynde at involvere dig med rigtige, levende mennesker. Alt andet er pseudo eller kunstigt!

Ved de personer, der har henvendt sig spontant til Afdelingen for ludomani med ønske om hjælp for deres internetafhængighed, kan der ses tydelige træk på:

Reduceringer i det sociale repertoire
Forstyrrelser af det ellers normale funktionsniveau (privat og familiemæssigt)
Tendens til isolering
Berøringsangst
Virkelighedsflugt
Identitetsopløsning

Jeg tror, at vi står overfor ét af de største, sociale problemer i nyere tid: ludomani og/eller internetafhængighed. Flere og flere spil ser dagens lys og i virkeligheden er det vel kun lige toppen af isbjerget, vi indtil nu har fået øje på. 

Vore egne og internationale erfaringer påpeger med al ønskelig tydelighed, at der i takt med et stadig større spiludbud vil ske en betragtelig forøgelse af antallet af spilleafhængige personer.
Der er intet, der tyder på, at det skulle være anderledes med Internettet, hvor man jo også kan spille.

Bill Gates har et sted skrevet, at “Internettet er gnidningsløst”.
Forfatteren Erica Jong drømte om det gnidningsløse knald. Måske er det typisk for mennesker ved årtusind-skiftet, at vores forhold til andre mennesker skal være så gnidningsløst som muligt.

Nettet er uden ansigt
Ordet “gnidningsløs” kan være mange ting, men det er i hvert fald synonymt med fraværet af modstand - den modstand vi alle kender til fra det daglige liv. 

Det er behageligt, det er enkelt og den internetafhængige kan gemme sig bag sin egen indstuderede identitet. Nettet er de ansigtsløses samfund, hvor enhver kan give den som en kloning af Leonardo deCaprico, Brad Pitt og Tom Cruise - og det behøver aldrig at blive opdaget.

Bagsiden af medaljen er, at den enkelte trækker sig mere og mere tilbage fra det virkelige liv og fra de mennesker og de situationer, der omgiver den afhængige. Jeg synes i stadig højere grad, at det i stedet for hele tiden at handle om, at gøre tilværelsen så enkel og overskuelig for alt og alle, mere burde handle om at gøre hverdagen lidt mere besværlig. 

Alt skal i dag gå så hurtigt, at det forhold, at være forankret og bevare jordforbindelsen for flere og flere mennesker bliver så besværligt.

Livet skal helst leves i forbifarten for tænk nu, hvis vi slappede bare lidt af - hvad ville vi så ikke nå? Ikke sandt? Bare tanken, altså!

Michael B. Jørsel
Behandlingscenter Ringgården Odense, maj 1999
 
[forrige side] [sidetop]
 

 
 
Fanget i Nettet
Indhold
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 35 kb  
Se stor bagside
88 kb 
 
INTERNET TEST

Test dig selv on-line  
for afhængighed af Internettet.

    

LINKS

Michael B. Jørsel har skrevet forord og leder: Ringgården
behandlingscenter

Forfatteren Kimberly Young´s:
Center for on-line addiction 

 

INTROITE publishers