INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - No-land - Forord

LÆS MERE
               

No-land - af Veronica Juhl


 
No-land

Af Veronica Juhl
Rigt illustreret
96 sider,  2004  ISBN 87-90820-16-9  

Forord

Det er lejren som anvist opholdssted for civile, der undersøges i denne bog. Dvs. flygtningelejre eller asylcentre, som er den officielle betegnelse i Danmark.

Ordet lejr er af fællesgermansk oprindelse og etymologisk beslægtet med leje, en liggeplads.Ordet er forbundet med såvel livets begyndelse og slutning, til ankomsten og afskeden, da dets oldnordiske stamme legr kan betyde både samleje og gravsted.
Mellem de to former for leje, det første hvor undfangelsen sker og det andet hvor kroppen bliver lagt i graven, udspiller livet sig. Livet i lejren konnoterer den tredje betydning af ordet, nemlig lager, altså et sted til opbevaring. På nudansk er en lejr en samling telte eller barakker til midlertidigt ophold.

I modsætning til det mere sammensatte liv i andre transitområder står livet stille i lejren. Pulsen er på vågeblus. Alt er sat i bero.

I lufthavnens transitområder, eller banegårdens ankomst- og afgangshaller, på havnen, på motorvejen og dens servicecentre venter dog nogen.

Bogens første del består af fotografier fra danske flygtningelejre samt mine egne notater fra de rejser, jeg foretog til de forskellige flygtningelejre i 2001-2002. Billederne viser kun lejrenes eksteriører og interiører. Det er ingen mennesker på billederne. Denne undersøgelse fokuserer på lejrenes principielle betydning, og en fotografisk portrættering af lejrenes beboere ville trække dette projekt over i en mere psykologiserende genre.
Fotografierne er billeder, der skal eksemplificere de problematikker og temaer, som rejses i bogen.

Under mine besøg i lejrene har jeg mødt en virkelighed, som har gjort det svært at holde en distance og konsekvent blive ved den principielle indfaldsvinkel. En virkelighed der i høj grad er afskåret fra offentligheden, og som ikke figurerer i den almene bevidsthed på trods af, at det netop er flygtningens liv, der står på spil i den offentlige debat og i politikken.Jeg har mødt mange mennesker, men gengiver her få samtaler. Og de er refereret anonymt. Læseren har ingen mulighed for at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, der bliver givet. Jeg har ingen tilladelse til at offentliggøre navne på eller billeder af personer. Og har heller ikke ønsket at få det. Bogens overordnede billede af lejrene stemmer overens med virkeligheden. I samtlige lejre er jeg blevet godt modtaget af Røde Kors’ medarbejdere. Fra de mennesker, der er anvist til ophold her, har jeg mødt stor gæstfrihed under omstændigheder, hvor man ikke kan forvente den. Min metodiske fremgangsmåde søger derfor at stå i ledtog med den stil og overlevelseskultur, man møder i lejren.

Anden del af bogen består af et resumé af den Italienske filosof Giorgio Agambens bog Homo Sacer - Sovereign Power and Bare Life.  At jeg har valgt at bruge noget af No-land til et sådant resumé skyldes, at jeg under min research inden for emnet udelukkelse ikke har fundet andre behandlinger, der med så stor grundighed og viden har analyseret flygtningelejrene og flygtningens position. En første udgave af dette resumé blev offentliggjort i Hæfter for Gæstfrihed nr.2, december 2001.
De faktuelle oplysninger, der bliver brugt i resumeet, er videregivet fra Homo Sacer uden kildehenvisninger. Selvom dette resumé er ganske omfattende, er det alligevel fattigt i forhold selve bogen og kan ingenlunde erstatte læsningen af den.

Min læsning af Agambens Homo Sacer har også ført til en fremstilling af små tableauer udført i miniatureformat. De ledsager teksten og virker som en type illustration.
    
[forrige side] [sidetop]
 

 
 
No-land
Indhold
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 65  kb  
Se stor bagside
88 kb   
 
LINKS
  No-land.dk
   

INTROITE publishers