INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
     

denne side: Bøger - Passwords - Forord

LÆS MERE
               

Passwords - af Jean Baudrillard (2000)


 

PASSWORDS [LØSENORD]

Af Jean Baudrillard (2000)
Oversat efter Mots de passe af Orla Vigsø.
68 sider, 2002  ISBN 87-90820-13-4 

Forord

Da den franske sociolog Jean Baudrillard (f. 1929) blev
introduceret for danske læsere omkring 1980 var det som en
del af det oprør mod marxistisk ensretning som fik betegnelsen
postmoderne tænkning hæftet på sig. Baudrillard blev grundigt
introduceret af bl.a. Nils Gunder Hansen, og han blev selvfølgelig
et navn at droppe når vi på universitetet i 1980´erne diskuterede
ikke bare det postmoderne, men fænomener som simulakrum,
det virtuelle, det fatale og forførelse. Baudrillard var ”vild”, han
vendte op og ned på mange af vores faste forestillinger, og han
var kritisk ud fra en position som i meget højere grad passede
med vores interesse for rockmusik, film og anden populærkultur
end den elitære marxisme nogen sinde havde været i nærheden
af. Og måske vigtigst af alt: han var ikke kedelig, han var kort
sagt anarkistisk uden af den grund at være ureflekteret ”anti”.

Snart begyndte hans bøger at udkomme i dansk oversættelse,
men af ret naturlige grunde var det de nye bøger som blev
oversat: At glemme Foucault (1982, opr. 1977),
Forførelse (1985, opr. 1975), Amerika (1987, opr. 1986) og
Det fatale (1987, opr. 1983) var de første. Det Kgl. Danske
Kunstakademi udgave en stribe af hans essays i forskellige
antologier og som selvstændige publikationer, men hans første
bøger om objekternes system, forbrugersamfundet og tegnets
politiske økonomi er aldrig blevet oversat. I manges øjne var
Baudrillard en af disse nye, unge vilde tænkere fra Paris, så
det er let at glemme at han faktisk var fyldt 50 år da hans bøger
begyndte at blive oversat, og at han havde udgivet bøger i ti år.
Han var dog ikke blevet fast ansat ved et universitet, og da han
for at blive det skrev et lille skrift som kædede hans tidligere
forfatterskab sammen (et såkaldt habilitationsskrift) i 1987, blev
det en selvstændig bog – L´autre par lui-même – som kunne
fungere som en introduktion til hans selvstændige tænkning.
Bogen udkom på dansk i 1992 (Den anden af ham selv, oversat
af undertegnede) i bogen Krystallen hævn. Af og om Baudrillard,
redigeret af Ove Christensen. Siden da er der gået 15 år; 15 år
med store forandringer i verden og med en stadig udvikling af
Baudrillards idéer om verden. Ved årtusindeskiftet lavede Leslie
F. Grunberg og Pierre Bourgeois en film om og med Jean
Baudrillard, og det er på baggrund af denne film, denne bog,
Løsenord (Mots de passe), er fremkommet.

Løsenord anvendes som bekendt for at kunne komme forbi
vagtposterne, eller i den teknologiske udgave (og ofte med den
engelske betegnelse Password) for at kunne komme ind i
computeren, i et bestemt program eller på en bestemt
hjemmeside. Ordet vækker en række billeder hos læseren,
fra ridderborge med høje mure til mørke studenterhybler hvor
nørdede hackers sidder i timevis for at bryde ind i hermetiske
datasystemer. Får man fat i et løsenord kan man uhindret
komme ind på et hidtil lukket område og nyde af det som findes
derinde – sikkerhed (bag borgens mure), alkohol (bag
smugkroens armerede dør) eller information (i computerens
kredsløb).

Så når Jean Baudrillard kalder en bog om sit eget forfatterskab
for netop Løsenord, siger det noget om såvel forfatterskabet
som forfatteren. Blandt andet at forfatterskabet kan behøve
nogle ”nøgler” for at kunne åbnes. For dels omfatter det mange
bøger og essays, dels er skrifterne ikke altid helt ligetil at
trænge ind i, til dels fordi de er resultatet af teoretisk ny- og
omtænkning som har krævet nye og anderledes
undersøgelsesmetoder hver gang. Men titlen viser også en
vilje til at hjælpe læseren ind i tænkningen, ikke i form af en
overpædagogisk ”Baudrillard for dummies”, men som en
refleksion over hvad det var som gjorde at det blev som det
blev – og hvordan en del hænger sammen med andre dele.
Baudrillards tænkning har aldrig gjort krav på at være en grand
theory, men det betyder ikke at der ikke er røde tråde som løber
fra Le Système des objets fra 1968 til Power Inferno fra 2002,
hvis danske oversættelse udkommer samtidig med denne bog.

Så Løsenord bliver på en og samme gang en indføring i
Baudrillards forfatterskab og tænkning og en selvrefleksion,
et blik tilbage på hvad der har været hovedpunkterne i snart
40 års forfatterskab.

Orla Vigsø
    
[forrige side] [sidetop]
 

 
 
Passwords
Indhold
Forord 
Uddrag 
Anmeldelser 
Forfatter  
 
Se stor forside 59 kb  
Se stor bagside
105 kb   
 
   
   
   

INTROITE publishers