INTROITE! publishers


 HOVEDSIDE      BØGER      NYHEDSBREV      BESTILLING      INTROITE     
    denne side: Bøger - Fanget i Nettet - test af Internet afhængighed
       

 
Online test af Internet afhængighed

Denne test vil hjælpe på tre måder:

1: Hvis du allerede ved eller bestemt mener at du er afhængig af
Internettet, vil denne test hjælpe dig med at identificere de områder
af dit liv, der er mest påvirket af din overdrevne brug af nettet.

2: Hvis du ikke er sikker på om du er afhængig, vil denne test
hjælpe med at finde svaret og begynde at opgøre den skade der
er sket.
 
3: Hvis du tror eller er bange for at en du kender måske er afhængig
af Internettet, kan du vise denne person testen for at finde ud af det.
  


Hvorledes udføres testen

Besvar  efterfølgende 20 spørgsmål ved hjælp af skalaen 1 til 5:
 
1 = slet ikke
2 = sjældent
3 = engang imellem
4 = ofte
5 = altid

Når du har besvaret alle 20 spørgsmål, kan du nederst på siden få et svar

 
Udfør testen
 

 
1 = slet ikke  2 = sjældent  3 = engang imellem  4 = ofte  5 = altid

 1 Hvor ofte synes du, at du bliver på nettet længere, end du havde tænkt dig ? 

         2       3       4       5  
 
 2 Hvor ofte  negligerer du dit hjem for at bruge mere tid on-line ? 
         2       3       4       5  
 
 3 Hvor ofte foretrækker du Internettets spænding frem for at være  
    sammen med din  partner ? 
         2       3       4       5  
 
 4 Hvor ofte  skaber du nye relationer med andre on-line brugere ? 
    1       2       3       4       5  
 
 5 Hvor ofte klager andre over den tid du bruger on-line ?
         2       3       4       5  
  
1 = slet ikke  2 = sjældent  3 = engang imellem  4 = ofte  5 = altid
 
 
 6 Hvor ofte mærkes det på dine karakterer i skolen, at du bruger 
    tid on-line ?
         2       3       4       5  
 
 7 Hvor ofte checker du din e-mail før noget andet du burde gøre ?
    1       2       3       4       5  
 
 8 Hvor ofte går det ud over din arbejdsindsats eller produktivitet at
    du bruger Internettet ?
         2       3       4       5  
 
 9 Hvor ofte kommer du i forsvarsposition eller bliver hemmelig-
    hedsfuld når nogen  spørger hvad du laver on-line?
         2       3       4       5  
 
 10 Hvor ofte abstraherer du fra forstyrrende tanker om dit liv ved 
      hjælp af Internettets  beroligende tanker ?
      1       2       3       4       5  
 
1 = slet ikke  2 = sjældent  3 = engang imellem  4 = ofte  5 = altid
 
 
 11 Hvor ofte glæder du dig til at gå på nettet igen ?
      1       2       3       4       5  
  
 12 Hvor ofte er du bange for at livet uden Internet ville være
      kedsommeligt, tomt og  indholdsløst ?
           2       3       4       5  
  
 13 Hvor ofte vrisser du, råber op eller bliver irriteret hvis nogen 
      forstyrrer dig,  når du er on-line ?
      1       2       3       4       5  
  
 14 Hvor ofte går det ud over søvnen at du sidder længe oppe
      på grund af sene  tilkoblinger ?
      1       2       3       4       5  
  
 15 Hvor ofte er du fordybet i Internettet eller fantaserer om at være
      on-line,  når du ikke er tilkoblet ?
           2       3       4       5  
   
1 = slet ikke  2 = sjældent  3 = engang imellem  4 = ofte  5 = altid
 
 
 16 Hvor ofte tager du dig i at sige: "Bare et par minutter til", når du er
      on-line ?
           2       3       4       5  
  
 17 Hvor ofte prøver du at skære ned på tidsforbruget on-line 
      - uden at det lykkes ?
           2       3       4       5  
  
 18 Hvor ofte prøver du at skjule hvor lang tid du har været on-line ?
           2       3       4       5  
 
 19 Hvor ofte vælger du at bruge din tid on-line i stedet for at gå ud 
      med andre ?
           2       3       4       5  
 
 20 Hvor ofte er du deprimeret, humørsyg eller nervøs når du ikke er 
      on-line, hvorimod  det forsvinder når du er on-line ?
           2       3       4       5  

1 = slet ikke  2 = sjældent  3 = engang imellem  4 = ofte  5 = altid

Svar på testen

 
Jeg har udfyldt alle spørgsmål i testen og ønsker et svar:   
  
[forrige side] [sidetop]

INTROITE publishers